Kuluefektiivne Toode, Disain ja Tehnoloogia

Estal Metalli meeskond on pühendunud tegemaks tihedat koostööd kliendi ja tema inseneridega kogu toote valmimise elutsükli jooksul – toote arendusest ja disainist kuni tootmiseni.

Abistame teid disaini ja tootearendusega. Kui teil puuduvad lõplikud toote joonised, siis meie insener ja disainer aitavad teie nägemust ja ideed ellu viia.

Koostöös kliendiga valime välja kuluefektiivsed materjalid, arvutame läbi konstruktsioonid, töötame välja disaini ja tootmistehnoloogia. Eesmärgiks on kuluefektiivne toode, disain ja tootmistehnolooga, mis vastaks toote funktsionaalsusele, välimusele ja kvaliteedile.

Prototüübid/ Tootenäidised

Estalmetall OÜEsmakordse projekti puhul, kui tegemist on seeriatootega, valmistame teile prototüübi tootest, vastavalt joonistele ja tehnoloogiale ning saadame teile tootenäidise hindamiseks.

Vajadusel muudame disaini või tehnoloogiat. Kui kogu protsess vastab teie ootustele, läheb toode tootmisse, vastavalt lepingus fikseeritud tingimustele.

Paindlikkus/ Mobiilsus/ Reageerimine

Meie missiooniks on olla paindlikud erinevatele projektidele, mobiilsed projekti elluviimisel ja reageerime kiiresti, et vähendada toote tarneaegu ning võimaldada kliendil reageerida kiirelt muutuvale turuolukorrale või projekti iseärasutele.