estal-metall-banner_tühi
estal-metall-banner_tühi

Estal Metalls team jobbar engagerat i nära samarbete med kunden och kundens ingenjörer genom produktens hela livscykel – från produktutveckling och design till tillverkning.

Vi hjälper dig med design och produktutveckling – om du saknar färdiga ritningar för din produkt, hjälper vår ingenjör och designer att förverkliga din vision och idé. I samarbete med kunden väljer vi ut kostnadseffektiva material, gör nödvändiga beräkningar för konstruktioner och tar fram de bästa designlösningarna och produktionsteknologin.

Vårt företags produkter tillverkas och kontrolleras i överensstämmelse med internationella villkor för god produktionssed. Alla detaljer som rör produktionen, process- och kvalitetskontrollen dokumenteras!

Estal Metall OÜ är till 100 % estniskägt tillverkningsföretag som etablerades 2011. Företagets huvudsakliga verksamhet är projektbaserad och serietillverkning av metallkonstruktioner. Estal Metall OÜ är ett innovativt företag med hög affärsetik, som erbjuder kvalitetstjänster med hjälp av modern utrustning och kompetenta specialister.

Vårt team består av specialister med många års erfarenhet inom projektering, design och tillverkning av metallkonstruktioner.

Produktexempel

© Copyright - Estalmetall OÜ