estal-metall-banner_tühi
estal-metall-banner_tühi

Estal Metalls stab forplikter seg på et tett samarbeid med kunden og kundens ingeniører gjennom hele produktets tilblivelsessyklus – fra produktutvikling og design til produksjon.

Vi hjelper deg med design og produktutvikling, dersom dere mangler endelige produkttegninger bidrar vår ingeniør og designer til å sette din visjon og dine ideer ut i livet.

I samarbeid med kunden velger vi kostnadseffektive materialer, gjør beregninger for konstruksjonene, utarbeider designet og produksjonsteknologien.

Vårt foretaks produkter produseres og kontrolleres i samsvar med internasjonalt erkjente regler for god produksjonspraksis. alle enkeltheter ved prosess- og kvalitetskontrollen dokumenteres!

Estal Metall OÜ er et selskap basert 100% på estisk privat kapital, stiftet i 2011. Hovedvirksomheten er prosjektbasert produksjon og serieproduksjon av metallprodukter. Estal Metall OÜ er et innovativt foretak med en høyt utviklet forretningskultur som tilbyr en tjeneste med god kvalitet, moderne utstyr og eksperter på sine felt.
I vårt team er det spesialister med flerårig erfaring i prosjektering, design og produksjon av metallkonstruksjoner.

Produktprøver

© Copyright - Estalmetall OÜ